Subota 13 Jula 2024

Stipendije

Konkurs za dodjelu stipendija iz Fonda “Bejtu-l-mal”

 

Na osnovu člana 2. i člana 5. Pravilnika o dodjeli stipendija učenicima / studentima i Odluke Rijaseta Islamske zajednice u Bosni I Hercegovini – Ured za društvenu brigu raspisuje

K O N K U R S

 za dodjelu stipendija u školskoj / akademskoj 2021/2022. godini iz Fonda Bejtu-l-mal

 • Za studente – 100 stipendija
 • Za učenike srednjih škola – 40 stipendija
 • Za učenike i studente sa posebnim potrebama – 20 stipendija

 

Pravo prijave na konkurs imaju:

I

 1. svi redovni učenici i studenti u Bosni i Hercegovini
 2. učenici i studenti koji ne ponavljaju godinu
 3. učenici kojima prosjek ocjena u završnom razredu srednje škole iznosi najmanje 4,50
 4. studenti prvog ciklusa studija sa prosjekom ocjena 8,50 u prethodnoj godini
 5. učenici i studenti sa posebnim potrebama izuzimaju se iz navedenih kriterija

II

Stipendije se dodjeljuju za školsku / akademsku 2021 / 22. godinu počevši od 01. Septembra 2021. do 01. oktobra 2022. godine u mjesečnom iznosu od po:

 • 100,00 KM za učenike srednjih škola (deset mjesečnih rata)
 • 100,00 KM za studente prvog ciklusa studija (dvanaest mjesečnih rata)

III

I OPĆI KRITERIJI:

 • da je redovan učenik jedne od medresa koje djeluju u okviru Islamske zajednice u BiH ili učenik neke od ostalih srednjih škola u BiH;
 • da je student na jednoj od visoko-školskih ustanova koje djeluju u okviru Islamske zajednice u BiH ili neke od javnih visoko-školskih ustanova na području BiH;
 • da posjeduje potrebnu dokumentaciju kao dokaz o redovnom školovanju;
 • da posjeduje dokumentaciju o prosjeku ocjena ;
 • da posjeduje dokumentaciju o socioekonomskom statusu porodice;
 • da je saglasan sa svim pravima i obavezama koji se definišu ugovorom o dodjeli stipendije;
 • da učenici nisu stariji od 20 a studenti od 30 godina.

IV

Komisija za razmatranje molbi i dodjelu stipendija će utvrditi broj stipendija a na prijedlog rukovodioca Ureda za društvenu brigu prema slijedećem:

 • Stipendije prema socijalnom statusu
 • Stipendije prema uspjehu
 • Stipendije za učenike i studente sa posebnim potrebama

 

II POTREBNA DOKUMENTACIJA

 Opća

(za studente prve godine)

 • Kopiju indexa prve i druge stranice (svi studenti)
 • Uvjerenje o prosjeku ocjena iz prethodne akademske godine
 • Kućna lista (izdaje se i ovjerava u općini)
 • Pismena izjava podnosioca zahtjeva da nije i da neće biti stipendista nekog drugog pravnog ili fizičkog lica (izjava se daje i ovjerava u općini);
 • Pismena izjava kandidata kojom se daje saglasnost Uredu za društvenu brigu za objavu ličnih podataka prilikom objave rezultata Konkursa na elektronskim I printanim medijima Islamske zajednice u BiH (izjava se daje I ovjerava u općini)

b) Dokumentacija koja se boduje

 • Uvjerenje o položenim ispitima iz prethodne godine i potvrdu dekanata o ostvarenom prosjeku ocjena položenih ispita ;
 • Dokaz o posebnim priznanjima i uspjesima prilikom školovanja I pohađanja mektebske nastave za proteklu godinu;
 • Dokazi o ukupnim mjesečnim prihodima / primanjima za punoljetne članove porodičnog domaćinstva po osnovu : radnog odnosa – platna lista, penzije – ček penzije, invaliditeta – ček invalidnine, nezaposlenosti – uvjerenje Zavoda za zapošljavanje – biro, poreska uprava
 • Dokazi za roditelje: šehidska porodica, bez jednog ili oba roditelja (izvod iz matične knjige umrlih), dokaz o ratnom vojnom invaliditetu roditelja (ovjeren u općini)
 • Dokaz o ličnom invaliditetu (ovjeren u općini)
 • Dokaz o redovnom školovanju učenika / studenata u porodici (ovjeren u općini)

 

III     POTREBNA DOKUMENTACIJA ZA UČENIKE I STUDENTE SA POSEBNIM POTREBAMA

 • Zahtjev za dodjelu stipendije
 • Potvrda o upisu školske 2021/22 godine
 • Uvjerenje o invaliditetu
 • Izjava da nije stipendista nekog drugog pravnog ili fizičkog lica

V

Krajnji  rok  za dostavu  zahtjeva  je  15. novembar  2021. godine

VI

Rezultati Konkursa će biti objavljeni  početkom januara 2022. godine na internet  stranici  Islamske zajednice, radiju Bir i Islamskim informativnim novinama Preporod.

VII

Nepotpuni zahtjevi i neblagovremeno dostavljena dokumentacija neće se uzimati u razmatranje

VIII

Zahtjev za dodjelu stipendije sa potrebnom dokumentacijom dostaviti putem pošte ili lično na adresu:

 

Rijaset Islamske zajednice u Bosni i Hercegovini

Ured za društvenu brigu

Zelenih beretki br. 17

71 000  Sarajevo