Srijeda 21 Februara 2024

O nama

Islamska zajednica Bošnjaka u Švedskoj osnovana je 1995. godine. Glavni imam za Švedsku je Idriz ef. Karaman. U sastavu Islamske zajednice Bošnjaka u Švedskoj se nalazi 27 registriranih džemata sa 17.000 članova.

Rad i aktivnosti usklađeni su sa važećim zakonima Švedske i pravnim aktima Islamske zajednice Bosne i Hercegovine.

Islamska zajednica Bošnjaka u Švedskoj brine o vjerskom životu Bošnjaka u Švedskoj, organizira razne aktivnosti, učestvuje u borbi protiv droge i alkohola, održava vezu sa Bosnom i Hercegovinom, sarađuje sa drugim organizacijama u Švedskoj i predstavlja džemate.

Islamska zajednica Bošnjaka u Švedskoj ima svoju internet stranicu www.izb.se , šalje humanitarnu pomoć za Bosnu i Hercegovinu, te obavlja poslove od koristi za Bošnjake u Švedskoj.

Sekretarijat Islamske zajednice Bošnjaka u Švedskoj se nalazi u Trollhättanu.

Om oss

Bosniakiska Islamiska Samfundet (BIS) representerar troende bosniaker och andra muslimer i Sverige. En majoritet av BIS medlemmar kom till Sverige under Balkankriget 1992–1995, framförallt från Bosnien-Hercegovina, men också från andra delar av det forna Jugoslavien. Mycket tidigt började bosniaker organisera sig och redan i slutet av 1992 bildades de första församlingarna i Sverige. År 1995 gick tretton av dessa församlingar ihop och bildade Bosnien-Hercegovinas Islamiska Riksförbund som senare bytte namn till Bosniakiska Islamiska Samfundet. I mitten av 2010 registrerades BIS som ett trossamfund och året därpå beviljades BIS statlig uppbördshjälp. I dag består BIS av 27 församlingar med ungefär 17 000 medlemmar runtom i Sverige. Samfundet har tjugoen aktiva imamer som håller gudstjänst i våra församlingar. BIS har en styrelse som väljs vartannat år och en huvudimam som är ansvarig för det religiösa livet i samfundet.

BIS är ett islamiskt trossamfund och är en del av Islamiska Samfundet i Bosnien-Hercegovina som representerar troende bosniaker och andra muslimer i Bosnien-Hercegovina. Islamiska Samfundet i Bosnien är ett självständigt samfund som själva väljer sin högsta ledare (”Reis-ul-ulema”, de lärdas överhuvud). Islamiska Samfundet i Bosnien-Hercegovina och BIS tillhör den sunnimuslimska inriktningen och den hanafitiska lagskolan.

Islams viktigaste läropunkt är monoteismen, det vill säga att Allah (Gud) är en och att Han skall dyrkas ensam – utan mellanhänder. Islams trosbekännelse är: ”Det finns ingen gud utom Gud, och Muhammed är Hans sändebud”. Islams centrala heliga skrift är Koranen som föreskriver tron på Allah och hans uppenbarelser, på hans änglar, hans sändebud och på Domedagen. Muslimer beaktar de fem pelarna: trosbekännelsen, tidebönen, att ge allmosor, att fasta under Ramadan månaden samt att vallfärda till Mekka.

Samfundets syfte är att hjälpa lokala församlingar att organisera religiöst liv för sina medlemmar. Vi vill sprida kunskap om islam och muslimer för att bygga broar och motverka fördomar och diskriminering. Tillsammans med lokala församlingar organiserar vi insamlingar för behövande i Bosnien-Hercegovina och övriga världen. Bosniakiska Islamiska Samfundet är en icke-politisk organisation som vill bidra till en positiv samhällsutveckling som kännetecknas av jämställdhet. Alltså ett samhälle där individer, familjer, olika etniska grupper och olika kulturer ska leva tillsammans i tolerans och respekt. Vi vill också bidra till ett samhälle fritt från alkohol och andra droger. BIS har idag ett gott samarbete med andra trossamfund, myndigheter och institutioner i Sverige. Tillsamans med Nykterhetsrörelsens Bildningsverksamhet (NBV) arbetar vi aktivt med frågor som rör integration, folkhälsa och nykterhet.