UMRA 2018

Džemat Örebro "U susret Rebiu-l-ewelu"

Džemat Geteborg organizira donatorsko večer

Pratite nas na YouTube kanalu:

BIS Sverige

BIF Borås: Teknikgatan 9, 504 62 Borås, Tel: 076 329 53 01

BIF Gislaved: Sörgårdsvägen 3, 332 33 Gislaved, Tel: 0700 257 435

BIF Göteborg: Generalsgatan 2 B, 415 05 Göteborg, Tel: 031-22 66 79

BIF Halmstad: Gesällgatan 2 A,302 55 Halmstad, Tel: 0729-26 19 37

BIF Helsingborg: Bjäregatan 10, 252 48 Helsingborg. Tel: 0769-38 33 31/042 457 17 30

BIF Jönköping: Mellangat 40. 554 51 Jönköping, Tel/Fax: 036-13 03 14

BIF Kalmar: Co: Pepic/Meric, Trollbackevägen 20, 393 52 Kalmar,Tel: 076 941 40 68

BIF Karlskoga: Bregårdsgatan 3. 691 32 Karlskoga, Tel: 0586-558 86

BIF Karlstad: Horsensgatan 220. 654 58 Karlstad

BIF Landskrona: Engelbrektsgatan 5. 261 33 Landskrona, Tel/Fax: 0418-100 83

BIF Linköping: Snickaregatan 31 A. 582 26 Linköping, Tel/Fax: 013-10 54 60

BIF Malmö: Poštanska adresa: Box 8120, 200 41 Malmö. Adresa za posjete: Ystad vägen 42, Tel/Fax: 040 -19 31 91

BIF Motala: Agneshögsgatan 77. 591 71 Motala, Tel: 0709-37 55 03

BIF Norrköping: Norra Promenaden 125, 602 22 Norrköping, Tel. 0736 - 23 61 45

BIF Oskarshamn: Stengatan 11. 572 55 Oskarshamn, Tel: 0738-48 61 23

BIF Skövde: Poštanska adresa: Box 7, 541 21 Skövde. Adresa za posjete: Timmervägen 33. Tel/Fax: 0500-48 25 43

BIF Stockholm: Frodevägen 8. 163 43 Spånga. Tel: 08-653 68 21

BIF Surte: Poštanska adresa: Box 2103, 445 02 Surte. Adresa za posjete: Göteborgsvägen 76. Tel: 072-911 03 96

BIF Trelleborg: Hedvägen 172, 231 66 Trelleborg, Tel: 076-070 85 32

BIF Trollhättan: Slåttervägen 38, 461 61 Trollhättan, Tel:0520-321 20

BIF Varberg: Vagnvägen 16 B, 432 32 Varberg, Tel: 0340-677 374

BIF Vetlanda: Box 299, 574 23 Vetlanda, Tel: 0383-150 74. Adresa za posjete: Stens Väg 12D (Källarlokalen) 574 40 Vetlanda.

BIF Värnamo: Myntgatan (gula huset), 331 30 Värnamo, Tel/Fax: 0370-65 76 00

BIF Västerås: Ritargatan 4, 724 66 Västerås, Tel: 0706-57 78 65

BIF Växjö: Arabygatan 80, 352 46 Växjö, Tel: 0704-07 89 42

BIF Örebro: Stångjärnsgatan 3, 703 63 Örebro, Tel/Fax: 019-18 48 26

Islamska zajednica Bošnjaka u Švedskoj osnovana je 1995. godine. Glavni imam za Švedsku je Idriz ef. Karaman. U sastavu Islamske zajednice Bošnjaka u Švedskoj se nalazi 26 registriranih džemata sa 12.000 članova.

Rad i aktivnosti usklađeni su sa važećim zakonima Švedske i pravnim aktima Islamske zajednice Bosne i Hercegovine.

Islamska zajednica Bošnjaka u Švedskoj brine o vjerskom životu Bošnjaka u Švedskoj, organizira razne aktivnosti, učestvuje u borbi protiv droge i alkohola, održava vezu sa Bosnom i Hercegovinom, sarađuje sa drugim organizacijama u Švedskoj i predstavlja džemate.

Islamska zajednica Bošnjaka u Švedskoj ima svoju internet stranicu www.izb.se , šalje humanitarnu pomoć za Bosnu i Hercegovinu, te obavlja poslove od koristi za Bošnjake u Švedskoj.

Sekretarijat Islamske zajednice Bošnjaka u Švedskoj se nalazi u Trollhättanu.

 

Bosniakiska Islamiska Samfundet (BIS) representerar troende bosniaker och andra muslimer i Sverige. En majoritet av BIS medlemmar kom till Sverige under Balkankriget 1992–1995, framförallt från Bosnien-Hercegovina, men också från andra delar av det forna Jugoslavien. Mycket tidigt började bosniaker organisera sig och redan i slutet av 1992 bildades de första församlingarna i Sverige. År 1995 gick tretton av dessa församlingar ihop och bildade Bosnien-Hercegovinas Islamiska Riksförbund som senare bytte namn till Bosniakiska Islamiska Samfundet. I mitten av 2010 registrerades BIS som ett trossamfund och året därpå beviljades BIS statlig uppbördshjälp. I dag består BIS av 26 församlingar med ungefär 12 000 medlemmar runtom i Sverige. Samfundet har tjugoen aktiva imamer som håller gudstjänst i våra församlingar. BIS har en styrelse som väljs vartannat år och en huvudimam som är ansvarig för det religiösa livet i samfundet.

BIS är ett islamiskt trossamfund och är en del av Islamiska Samfundet i Bosnien-Hercegovina som representerar troende bosniaker och andra muslimer i Bosnien-Hercegovina. Islamiska Samfundet i Bosnien är ett självständigt samfund som själva väljer sin högsta ledare (”Reis-ul-ulema”, de lärdas överhuvud). Islamiska Samfundet i Bosnien-Hercegovina och BIS tillhör den sunnimuslimska inriktningen och den hanafitiska lagskolan.

Islams viktigaste läropunkt är monoteismen, det vill säga att Allah (Gud) är en och att Han skall dyrkas ensam – utan mellanhänder. Islams trosbekännelse är: ”Det finns ingen gud utom Gud, och Muhammed är Hans sändebud”. Islams centrala heliga skrift är Koranen som föreskriver tron på Allah och hans uppenbarelser, på hans änglar, hans sändebud och på Domedagen. Muslimer beaktar de fem pelarna: trosbekännelsen, tidebönen, att ge allmosor, att fasta under Ramadan månaden samt att vallfärda till Mekka.

Samfundets syfte är att hjälpa lokala församlingar att organisera religiöst liv för sina medlemmar. Vi vill sprida kunskap om islam och muslimer för att bygga broar och motverka fördomar och diskriminering. Tillsammans med lokala församlingar organiserar vi insamlingar för behövande i Bosnien-Hercegovina och övriga världen. Bosniakiska Islamiska Samfundet är en icke-politisk organisation som vill bidra till en positiv samhällsutveckling som kännetecknas av jämställdhet. Alltså ett samhälle där individer, familjer, olika etniska grupper och olika kulturer ska leva tillsammans i tolerans och respekt. Vi vill också bidra till ett samhälle fritt från alkohol och andra droger. BIS har idag ett gott samarbete med andra trossamfund, myndigheter och institutioner i Sverige. Tillsamans med Nykterhetsrörelsens Bildningsverksamhet (NBV) arbetar vi aktivt med frågor som rör integration, folkhälsa och nykterhet. 

U subotu, 02. Februara 2013. godine, u tek otvorenim prostorijama džemata Gislaved, odvijao se rad redovne godišnje Skupštine Islamske zajednice Bošnjaka u Švedskoj. Nakon što je Almedin ef. Spahić, imam iz džemata Halmstad proučio odlomak iz Kur`ana, predsjednik Islamske zajednice Bošnjaka u Švedskoj, Mustafa ef. Šetkić je poselamio sve prisutne, izrazio im dobrodošlicu a potom dao riječ Ibrahimu Šljivi, predsjedniku džemata Gislaved koji je ukratko upoznao prisutne o projektu kupovine vlastitog objekta. On je i pročitao ime Islamskih zajednica koje su se do sada odazvale na apel za pomoć kako bi se objekat isplatio. Hor ilahija džemata Gislaved je nakon toga počastio prisutne izvedbom dvije prekrasne ilahije.

Opširnije: Održana Skupština Islamske zajednice Bošnjaka u Švedskoj

Zekat kalkulator

icon

Riječ zekat je arapska riječ koja označava čišćenje, rast, napredovanje. Stoga zekat, kao jedan od pet stubova islama, i obaveza....

Opsirnije »

Priručnik za učenje kur'anskog pisma

icon

Sufara.ba je sajt namjenjen besplatnoj edukaciji i ucenju arapskog pisma kroz animirane interaktivne lekcije

Read more »

NASI SARADNICI