UMRA 2018

Džemat Örebro "U susret Rebiu-l-ewelu"

Džemat Geteborg organizira donatorsko večer

Pratite nas na YouTube kanalu:

BIS Sverige

Hvala Allahu, dž.š., donosim salavat Njegovom poslaniku Muhamedu, a.s.

Danas, 6. zu-l-hidždžeta, govorimo o vrijednosti prvih deset dana, odnosno, noći ovog mjeseca.

U suri El-Fedžr Allah, dž.š., kaže:

“Tako Mi zore, i deset noći.”

Govoreći upravo o ovih deset noći, Muhammed, a.s., je rekao:

“Ne postoje dani u kojima je činjenje dobrih djela draže Allahu od ovih deset dana.”

Stoga u ovim danima trebamo pojačati naša dobra djela. Centralno mjesto u tim nastojanjima treba da zauzme učenje Kur`ana. Dragi Bog će nas za svaki proučeni harf nagraditi od 10 do 700 puta. Tako nam obećava posljednji Božiji poslanik, a.s.

Pored učenja Kur`ana u izvornoj verziji, što je jedan najvrjednijih ibadeta, Kur´an treba što više da čitamo i u prijevodu.

Ovi dani su i prilika da sebi postavimo pitanje općenito o našem odnosu prema Kur`anu. Jesmo li razumjeli da je Božija riječ upućena i nama, da je iščitavamo, razmišljamo i oživljavamo u našim životima.

U ovim danima treba da povećamo broj obavljenih nafila (dobrovoljnih) namaza. Međutim, prije toga posebnu pažnju i razmišljanje treba da posvetimo kvalitetu klanjanja naših redovnih namaza. Neka nam u tom pogledu primjer bude hazreti Alija, koji savjetuje da se svakom namazu pristupa kao da nam je posljednji u životu. Kad redovnim namazima budemo pristupali na ovaj način, moći ćemo osjetiti ljepote noćnog i drugih nafila namaza.

Tokom ovih dana treba da pojačamo i zikr, odnosno, spominjanje i sjećanje na Allaha, dž.š.

Muhamed, a.s., je rekao:

”Ne postoje veličanstveniji dani kod Allaha, niti dani u kojima su dobra djela draža Allahu od ovih deset dana, mnogo u njima Allaha spominjite et-tehlilom (izgovarajući riječi la ilahe illellah), et-tekbirom (veličanjem Allaha izgovarajući riječi Allahu ekber), et-tahmidom (zahvalom Allahu riječima elhamdulillahi).”

Ovi blagoslovljeni dani su sjajna prilika za traženje oprosta za naše grijehe i nedostatke. Oprost treba tražiti za sebe, svoje bližnje i sve muslimane, a uputu za sve ljude. Musliman je svjestan svojih grijeha, vidljivih i nevidljivih. Donosimo stoga uporno istigfar, jer Uzvišeni Bog kaže:

“Allah njih neće kazniti sve dok među njima ima onih koji oprost mole!” (El-Enfal, 33)

Sa istigfarom Allah, dž.š., rješava naše probleme i štiti nas od nedaća i nesreća. A kad bi nas i smrt zadesila u momentu istigfara, bio bi nam Džennet zagarantiran.

Sunnet je da musliman posti prvih devet dana zu-l-hidždžeta, jer je post jedan od najboljih ibadeta. Podsjetimo se da Uzvišeni Allah u hadisi-kudsiji kaže:

„Svako djelo sina Ademovog pripada njemu, osim posta. On je Moj i Ja za njega naročito nagrađujem!“

 Posebno je važno postiti Dan Arefata, koji ove godine pada u ponedjeljak, 20. avgusta. Za post toga dana Poslanik, a.s., kaže:

“Post na Dan Arefata briše grijehe iz prethodne i naredne/tekuće godine.”

I na kraju, pored drugih dobrih djela, koje u ovim danima treba posebno da činimo, govorimo i o sadaki. Dijeljenje u ime Allaha, dž.š., čisti naš imetak i štiti nas i naše najbliže od raznih kušnji i nedaća. Ispružene ruke ne treba odbijati i dijeliti treba od onoga što čovjek voli, a ne od onoga čega želi da se otarasi. Sadaka je lijek za dunjalučke nedaće, a ulog za Ahiret.

Oni, pak, koji nemaju ništa od dunjaluka, sadaku mogu dati osmijehom, selamom ili uklanjanjem s puta nečega što smeta čovjeku i drugim živim bićima.

Dragi Bože, ukabuli našu hutbu, naš ibadet, oprosti nama, našim najmiljim i svim vjernicima, a na Pravi put uputi sve ljude koji čeznu za Istinom. Oprosti nam grijehe, popravi naše stanje i nastani nas u prostranstvima Firdevsa sa Tvojim miljenicima i odabranicima.

Idriz-ef. Karaman, Malmö, 17.avgusta 2018.

Zekat kalkulator

icon

Riječ zekat je arapska riječ koja označava čišćenje, rast, napredovanje. Stoga zekat, kao jedan od pet stubova islama, i obaveza....

Opsirnije »

Priručnik za učenje kur'anskog pisma

icon

Sufara.ba je sajt namjenjen besplatnoj edukaciji i ucenju arapskog pisma kroz animirane interaktivne lekcije

Read more »

NASI SARADNICI