BIS:s INTEGRITETSPOLICY - Informacija o obradi ličnih podataka

Poštovani članovi IZBUŠ-a,

Na donjem linku možete naći informaciju o tome kako IZBUŠ obrađuje vaše lične podatke i o vašim pravima.

BIS:s Integritetspolicy

Džemat Örebro "U susret Rebiu-l-ewelu"

Pratite nas na YouTube kanalu:

BIS Sverige

Hutba - Hasan-ef. Jašarević, Malmö, 18.05.2018.

Hvala Allahu, Gospodaru svih svjetova, koji nam je podario da dočekamo mjesec Ramazan. I mlado i staro kroz džamijska vrata  prolaze, milost Allahovu i oprost svako traži. Kakva je samo divna slika na teraviji kroz džamiju pogledati, i svjedočiti da smo doista drugačiji u odnosu na dane prije Ramazana.

Ramazan nas mnogo čemu uči. Ramazan je prilika i Bog dragi ga daje kao milost svima, ne samo vjernicima. Koliko se samo ljudi vrati Allahu upravo u ovom mjesecu, muslimana ali i nemuslimana?

Draga braćo, postoje vremena i prostori koji su posebni. Tako npr. ne možemo hadž nigdje mimo Mekke i svetog prostora oko nje obaviti, i milost Gospodara je posebno naglašena na tom prostoru. Zato vjernička srca čeznu za tim mjestima da bi dobili milost i oprost od Allaha dž.š. koja im se tu nudi. Nije lahko na hadž otići. Vremena, novca, sabura dosta treba, ali za one koji to ne mogu uraditi svake godine, Allah, dž.š., podario je mjesec Ramazan. Mjesec koji nam pruža prilike svake godine, da o sebi razmislimo, da se sobom pozabavimo, da se očistimo, da se Gospodaru vratimo dušom svojom koja je dunjalukom obuzeta i da vrata džennetska koja se zovu Rejjan sebi otvorimo.

Prva trećina Ramazana u hadisima Muhammeda, a.s.,  označena je kao Milost Allaha, dž.š., 10 dana u kojima je milost Allaha, dž.š., nadohvat ruke svakom onom koji vjeruje i koji oprosta  traži. Zato braćo stalno u ovim danima tražimo oprosta za svoje grijehe, i plačimo u isto vrijeme. Muhammed, a.s., nas savjetuje da ako ne možemo plakati  da se pokušamo natjerati, pa čak i da glumimo da plačemo. Gazalija komentarišući ovaj hadis kaže da onaj ko ne može zaplakati iz straha od Allaha, dž.š., onda treba da zaplače nad sobom i svojim stanjem jer mu je srce okamenilo.

Dragi Bog nas svjetuje: „A kada te robovi Moji za Mene pitaju, Ja sam, doista, blizu! Odazivam se molbi molitelja kada Mene moli! Pa neka se i oni odazovu Meni, i nek vjeruju u Mene da bi upućeni bili"

(El-Beqara, 186).

Ovaj ajet nalazi se u kontekstu govora o  postu i otkriva nam da je dova jedan od najznačajnijih i najvrjednijih ibadeta u islamu.

Vjerovjesnik, sallallahu 'alejhi ve sellem, je  rekao:
„Kada dođe mjesec Ramazan otvore se džennetska vrata, džehennemska zatvore i šejtani se vezuju u lance." 
Džennetska vrata se otvaraju u ovome mjesecu zbog mnoštva dobrih djela koja se u njemu čine, podstičući i na taj način vjernike da još više čine dobra djela. Džehennemska vrata se zatvaraju zbog malog broja grijeha: vjernici u mjesecu Ramazanu mnogo više se bore sa svojom dušom i svojim strastima, pa manje i čine grijehe. Šejtani se vezuju u lance pa se ne puštaju ka onima prema kojima se inače puštaju i koje napadaju izvan mjeseca Ramazana. 
Imam Ahmed, bilježi od Ebu Hurejre, r.a., da je Allahov Poslanik, sallallahu 'alejhi ve sellem, rekao: „Mome narodu u mjesecu Ramazanu je dato pet stvari koje nisu date nijednom drugom narodu prije njih: zadah iz usta postača Allahu, dž.š., je ugodniji od mirisa miska; meleki traže oprosta za postače sve dok se ne iftare; Allah, Uzvišeni, svaki dan uljepšava Svoj Džennet i govori: ”Nadati se da moji dobri robovi odbace od sebe nedaće i tegobe pa se usmjere prema tebi; u njemu se vežu neposlušni šejtani, pa se ne puštaju ka onima koje inače napadaju u drugim mjesecima i u zadnjoj noći opraštaju im se grijesi." 
Rečeno je: „Allahov Poslaniče, je li ona (ta zadnja noć) Lejletu-l-kadr?" Odgovorio je: „Ne, već radnik dobiva svoju nagradu onda kada završi svoj posao.( tj. pred Bajram)" 

Draga braćo, volio bih da tokom mjeseca Ramazana vremenu posebnu pažnju iskažemo, a da  iskoristimo 3 sahata, ili 3 trenutka u ramazanskom danu koja su posebno značajna. Naravno ona su sunnet-preporuka Muhammeda, a.s, ali bi bilo lijepo ako bi barem jednom sedmično  uspjeli da uradimo slijedeće: da zapostimo, klanjamo sabah i da izlazak sunca dočekamo učeći Kur'an i zikreći, spominjući Allaha, dž.š., a  zatim da klanjamo 2 rekata Duha-namaza. Ovo ko urad,i po hadisu Muhammed,a a.s., ima nagradu kao da je obavio hadž i umru sa njim.

Drugi poseban sahat u toku dana je onaj pred sami iftar.  To je trenutak kada Allah dove ne odbija, pa iskoristimo te trenutke da tražimo od Allaha oprost za sebe svoje roditelje, uputu za svoju  djecu itd.

Treći poseban trenutak je zadnja trećina noći. Mnogi od nas, bar u danima vikenda, provedu noć budni do sehura, pa onda igramo neke igre ili gledamo televiziju a zaboravljamo vrijednost tog sahata kada se Allah, dž.š., spušta na nama najbliže nebo i pita: „Ima li neko da traži oprosta pa da mu oprostim, ima li neko da je u nekoj potrebi pa da ga obskrbim.“

Draga braćo, učimo od ruže: I poslije zime teške i duge, na proljeće ona procvjeta i zamiriše.

Ramazan je naše proljeće, 11 mjeseci iza nas je naša zima. Prodišimo braćo, riješimo se grijeha, okitimo se vrlinama i lijepim ponašanjem. Sada cvjetajmo i rastimo, jer će doći vremena kada će to biti teško učiniti.

Braćo, uistinu mnogo gube oni koji u ramazanu budu nemarni, koji bez opravdanog razloga mrse, a posebno oni koji to čine javno, oni koji neredovno klanjaju, oni koji, umjesto učenja Kur’ana ili njegova slušanja, slušaju ono što je Gospodar zabranio, oni koji umjesto bereketa sehura i iftara u svojim kućama imaju uobičajena tri obroka,

Braćo, neka vam je mubarek ostatak ramazana, da ih ako Bog da još puno dočekamo u još jačem imanu, miru, sreći i blagostanju .

Molimo Gospodara da od nas primi namaze, post, učenje Kur’ana, zekat, sadekatu-l-fitr, dove i sva dobra djela koja činimo u mubarek ramazanu! Da nas sačuva iskušenja koja ne možemo podnijeti! Da se smiluje našim umrlim roditeljima i precima, koji su Allahovom, dž.s., voljom na nas prenijeli svjetlo dina! Da našu djecu i potomke učini boljim čuvarima Dina od nas, radostima naših očiju i srca i prvacima ummeta! Da nam oprosti grijehe i uvede nas u obećane džennete, u društvu sa poslanicima, iskrenim, šehidima i dobrim ljudima! Amin.

Zekat kalkulator

icon

Riječ zekat je arapska riječ koja označava čišćenje, rast, napredovanje. Stoga zekat, kao jedan od pet stubova islama, i obaveza....

Opsirnije »

Priručnik za učenje kur'anskog pisma

icon

Sufara.ba je sajt namjenjen besplatnoj edukaciji i ucenju arapskog pisma kroz animirane interaktivne lekcije

Read more »

NASI SARADNICI