UMRA 2018

Džemat Örebro "U susret Rebiu-l-ewelu"

Džemat Geteborg organizira donatorsko večer

Pratite nas na YouTube kanalu:

BIS Sverige

Esselamu alejkum!

Vašoj pažnji preporučujemo da pročitate predramazansku poruku koju je Vatikan (Påvliga Rådet för Interreligiös Dialog) uputio svim muslimanima.

Påvliga Rådet för Interreligiös Dialog

Kristna och muslimer:

Från tävlan till samverkan

BUDSKAP TILL RAMADAN OCH ’ID Al-FITR

1439 H./2018 A.D.

Kära muslimska bröder och systrar,

I sin Försyn har Gud den Allsmäktige gett er tillfälle att på nytt iaktta fastemånaden Ramadan och att fira ’Id al-Fitr.

Påvliga Rådet för Interreligiös Dialog uppskattar betydelsen hos denna månad och den stora ansträngning muslimer över hela världen gör genom att fasta, be och dela den Allsmäktiges gåvor med de fattiga.

I medvetenhet om de gåvor som Ramadan skänker ansluter vi oss till er i tacksamhet gentemot den Barmhärtige Guden för hans välvilja och generositet, och vi sänder er våra varmaste goda önskningar.

De tankar vi skulle vilja dela med er i detta sammanhang, kära muslimska bröder och systrar, berör en väsentlig aspekt av relationerna mellan kristna och muslimer: det angelägna i att gå från tävlan till samverkan.

En anda av tävlan har alltför ofta präglat tidigare relationer mellan kristna och muslimer, med uppenbara negativa konsekvenser: avund, ömsesidiga anklagelser och spänningar. Ibland har detta lett till våldsamma konfrontationer, särskilt när religionen har instrumentaliserats, framför allt av egenintressen och politiska motiv.

Sådan interreligiös tävlan vanställer ansiktet på religionerna och dem som tillhör dem och ger upphov till uppfattningen att religionerna inte är en källa till fred utan till spänning och våld.

För att förhindra och övervinna dessa negativa konsekvenser är det viktigt att vi kristna och muslimer påminner oss om de religiösa och moraliska värden som vi delar, samtidigt som vi är medvetna om våra skillnader. Genom att vara klara över vad vi har gemensamt och visa respekt för våra legitima skillnader kan vi lägga en tryggare och säkrare grund för fredliga relationer och gå från tävlan och konfrontation till en effektivare samverkan för det allmänna bästa. Detta gynnar särskilt dem som mest behöver det och låter oss ge ett trovärdigt vittnesbörd om den Allsmäktiges kärlek till hela mänskligheten.

Vi har alla rätten och plikten att vittna om den Allsmäktige Guden som vi tillber och att dela vår tro med andra, samtidigt som vi respekterar deras religion och religiösa känslor.

Med syfte att ytterligare främja fredliga och broderliga relationer, låt oss verka tillsammans och hedra varandra. På så sätt ärar vi den Allsmäktige och ger stöd åt harmoni i ett samhälle som blir alltmer multietniskt, mångreligiöst och multikulturellt.

Vi avslutar med att än en gång önska er en fruktbar fasta och en glädjefylld ’Id och försäkrar er om vårt solidariska deltagande i er bön.

 

Vatikanen den 20 april 2018,

Jean-Louis Kardinal Tauran, ordförande

                                            Biskop Miguel Ángel Ayuso Guixot, M.C.C.I., sekreterare

Zekat kalkulator

icon

Riječ zekat je arapska riječ koja označava čišćenje, rast, napredovanje. Stoga zekat, kao jedan od pet stubova islama, i obaveza....

Opsirnije »

Priručnik za učenje kur'anskog pisma

icon

Sufara.ba je sajt namjenjen besplatnoj edukaciji i ucenju arapskog pisma kroz animirane interaktivne lekcije

Read more »

NASI SARADNICI