Pratite nas na YouTube kanalu:

BIS Sverige

Hvala Allahu, dž.š., Gospodaru svih svjetova. Neka su salavat i selam na Poslanika Muhammeda, a.s., njegovu časnu porodicu, ashabe i sve sljedbenike.

Draga braćo,

Danas običan čovjek vjernik puno priča o globalnoj situaciji, a malo radi na onome što može da promijeni u svome životu, a to je njegova duša odnosno njegovo srce.

Jedne prilike dolazi čovjek velikanu Hasanu el-Basriju i pita o ajetu:

„ A snaga je u  Allaha, Poslanika Njegova i u vjernika.“

Zašto smo napadani, ugnjetavani, ponižavani, pa gdje je ta snaga vjernika?

Kaže njemu ovaj velikan: „ Slušaj, O Allahov robe,  ne pitaj gdje je snaga već pitaj gdje su vjernici, jer tamo gdje su vjernici tamo je Allahova snaga?

Moramo naučiti da tražimo odgovor za svaku situaciju kod sebe, sve što je lijepo i pozitvno pripisati Allahu, dž.š., a ono što nije pripisati svojoj slabosti.

Trebamo postaviti sebi pitanje da li smo mi vjernici?

Svojim dolaskom u džamiju mi potvrđujemo da smo muslimani, ali iman je veći stepen, iman je ono što je u srcu i za to samo Allah, dž.š., zna.

Zato se trebamo svaki dan zapitati da li smo mumini?

Ovo su pitanje postavili Hasan El-Basriju velikanu iz prvih generacija.

Pa je on rekao: „Zavisi na šta mislite, ako mislite na kur´anski ajet u suri Bekare:

“onima koji u nevidljivi svijet budu vjerovali i namaz obavljali..“

onda sigurno jesmo vjernici, ali, ako mislite na ajet iz sure Al- Anfal:

„ Pravi vjernici su samo oni čija srca zatrepere kad se Allah spomene..“

Pa, draga braćo, jesmo li vjernici?

Formalizam je pristutan u svemu.

Pogledajmo samo pristup kako odgajamo našu djecu. Većina roditelja razmišlja, ako osigura svom evladu da ima šta da jede, pije i da ga obuče, završio je svoju obavezu prema djetetu.

Pogledajmo koliko je prisutno tu formalizma. Mnogima je glavni cilj života da ostave kakvo materijalno dobro svom evladu. Stan, kuću ili bogat bankovni račun. Ako je to glavni cilj, onda postavi sebi pitanje jesi li mumin?

Primjer Omer Abdul Aziza, po mnogima, petog pravednog halife, kad su ga upitali šta će on svojoj djeci ostaviti, rekao je da ništa ne ostavlja svojoj djeci, da će sve to dati ummetu Muhammeda, a.s.

Pa upitaše ljudi: „Kako to?“

„Ako budu bogobojazni, Allah će im dati iz riznica koje su nepresušne. Ako budu bogobojazni, Allah ih neće zaboraviti. A, ukoliko budu nepokorni, ne želim ja da im svojim imetkom pomažem u  tome.“

Malo je vakta prošlo nakon smrti ovog halife, a djeca su se toliko obogatila da su sami mogli da opreme vojsku za pohod.

E, to je kad ostaviš prave vrijednosti svome djetetu.

Formalizam je ušao u svaku poru našeg života.

Zašto smo shvatili formalno i svoju vjeru? Zato što nismo osjetili slast imana.

Nemoguće je da osjetiš slast vjere, a da formalno pristupaš vjeri.

Ulema kaže, kad bi se srca vjernika otvorila, da bi sreća bila dovoljna za sve stanovnike zemlje.

Muhammed, a.s, kaže: „Ko bude imao tri stvari, taj će osjetiti slast vjerovanja:

-      da mu Allah i Poslanik budu draži od svega,

-      da voli nekog čovjeka samo radi Allaha i

-      da prezire grijeh.“

Kada bi upitali 1,5 miljardi muslimana, svi bi rekli da vole Allaha, dž.š., i Poslanika, a.s., više od svega. To je lahko na jeziku, ali treba to suštinski uraditi. Nije to, dakle, jezikom formalno tvrditi, već kad budeš u prilici da biraš između Allahu, dž.š., ugodnog djela i tvojih strasti i prohtjeva, da izabereš Allahove, dž.š., naredbe i Poslanikov, a.s., Sunnet.

Najjednostavni ibadet je da voliš samo radi Allaha, dž.š.

Molim Allaha, dž.š., da nam se smiluje, oprosti grijehe i uvede u Džennetu-l- Firdevs.

 

Malmö, 16.03.2018

Hatib Alen-ef. Delić

Zekat kalkulator

icon

Riječ zekat je arapska riječ koja označava čišćenje, rast, napredovanje. Stoga zekat, kao jedan od pet stubova islama, i obaveza....

Opsirnije »

Priručnik za učenje kur'anskog pisma

icon

Sufara.ba je sajt namjenjen besplatnoj edukaciji i ucenju arapskog pisma kroz animirane interaktivne lekcije

Read more »

NASI SARADNICI