BIS:s INTEGRITETSPOLICY - Informacija o obradi ličnih podataka

Poštovani članovi IZBUŠ-a,

Na donjem linku možete naći informaciju o tome kako IZBUŠ obrađuje vaše lične podatke i o vašim pravima.

BIS:s Integritetspolicy

Pratite nas na YouTube kanalu:

BIS Sverige

Hvala Allahu, dž.š., salavat i selam Njegovom poslaniku Muhamedu, s.a.v.s.

Draga braćo!

U današnjoj hutbi govorimo o džumi namazu. Želimo još jednom ukazati na značaj ovog ibadeta i posebno se osvrnuti na neke nepravilnosti u pristupu naših džematlija ovom obredu.

U suri El-Džumua, 9-11, Allah,.dž.š., kaže:

„O vjernici, kada se petkom na namaz pozovete, kupoprpdaju ostavite i pođite na namaz; to vam je bolje neka znate! A kad se namaz završi, onda se po zemlji raziđite i Allahove blagodati tražite, Allaha mnogo hvalite, mnogo spominjite, da biste što želite postigli. Ali kad oni kakvu robu trgovačku i veselje ugledaju, pohrle mu i tebe ostave sama da stojiš. Reci: „Ono što je u Allaha, bolje je i od veselja i od trgovine,“

Muhamed, a.s., je rekao:

„Ko ostavi džumu namaz bez opravdana razloga, upisan je među dvoličnjake.“

„Ko ostavi tri džume namaza uzastopno, zabacio je islam iza leđa.“

Muhamed, a.s., je još rekao:

„Kad se petkom čovjek okupa, opere glavu, zatim se namiriše najboljim mirisom, obuče uredno odijelo, zatim ode na džumu namaz, ne bude pravio razliku između ljudi, pažljivo slušao izlaganje imama, oprošteno mu je od džume do džume i još tri dana.“

„Kada dođe petak, melekima je naređeno da na vratima džamije pišu ko je došao od ljudi i ko je prisutan na džumi namazu. Pa, ko prvi dođe u džamiju, kao da je zaklao debelu devu, ko dođe drugi, kao da je žrtvovao kravu, treći, ovcu, a četvrti, kao da je zaklao kokoš, a ko dođe peti, kao da je poklonio jaje. A kad mujezin počne učiti ezan, a imam sjedne na mimberu, presaviju se listovi i meleki ulaze u džamiju da slušaju zikr.“

Obratimo pažnju na završetak ovog hadisa u kojem se kaže da meleki ulaze u džamiju i slušaju zikr (predavanje). Slušanje predavanja je obaveza i za to se moraju osigurati maksimalni uvjeti.

Muhamed, a.s., je rekao:

„Ko svome drugu za vrijeme džume kaže: „Šuti“, a imam drži hutbu, već je pogriješio.“

„Ko progovori za vrijeme džume, a imam drži hutbu, on je poput magarca koji nosi knjige, a onaj ko tome kaže: „Šuti“, pokvarena mu je džuma.“

Dakle, draga moja braćo, ako pravilno razumijemo izrečene hadise, dolasku na džumu namaz moramo pristupati mnogo ozbiljnije nego što to jedan dio naših džematlija radi.

Treba, znači, nastojati doći što ranije u džamiju. Naravno, ako smo u mogućnosti. Nakon što smo došli, vrijeme dok čekamo hutbu, trebamo iskoristiti za ibadet. Ukoliko se uči Kur`an, obavezni smo slušati i šutiti. A kad hutba počne, trebamo se pretvoriti u uho. Slušanju hutbe pristupiti kao da smo u samom namazu.

Ako smo zakasnili, trebamo voditi računa da svojim ulaskom u džamiju nikog ne ometamo, da ne šuškamo odjećom i ničim ne privlačimo pažnju na sebe.

Treba li, a očito treba, ovom priliko posjetiti i na mobilne telefone?

Nažalost, uprkos tolikim upozorenjima, još uvijek se desi da kod nekog zazvoni telefon. I ne samo to. Bude za vrijeme hutbe i pričanja telefonom.

Želimo, na kraju ukazati i na prisustvo male djece na džumi. Uz sav respekt, ako se nije u mogućnosti ostaviti djecu nekom na čuvanje, naglašavamo da smo odgovorni za to ako neko ne čuje ili pogrešno razumije imamovo izlaganje.

Ovu hutbu završavamo dovom Allahu, dž.š., da nam osnaži vjeru i da nam omili pripremu i pravilno izvršavanje ibadeta.

Amin!

Zekat kalkulator

icon

Riječ zekat je arapska riječ koja označava čišćenje, rast, napredovanje. Stoga zekat, kao jedan od pet stubova islama, i obaveza....

Opsirnije »

Priručnik za učenje kur'anskog pisma

icon

Sufara.ba je sajt namjenjen besplatnoj edukaciji i ucenju arapskog pisma kroz animirane interaktivne lekcije

Read more »

NASI SARADNICI