BIS:s INTEGRITETSPOLICY - Informacija o obradi ličnih podataka

Poštovani članovi IZBUŠ-a,

Na donjem linku možete naći informaciju o tome kako IZBUŠ obrađuje vaše lične podatke i o vašim pravima.

BIS:s Integritetspolicy

Pratite nas na YouTube kanalu:

BIS Sverige

Hvala Allahu, dž.š., salavat i selam Njegovom poslaniku Muhamedu, s.a.v.s.

Draga braćo!

U današnjoj hutbi govorimo o jednoj blagodati koje nismo baš uvijek dovoljno svjesni. Danas govorimo o blagodati vremena.

Allah, dž.š., u Kur`anu o ovoj temi govori na puno mjesta. Zanimljivo je da i nekoliko kur`anskih sura nosi ime po vremenu ili jednom vremenskom periodu.

Spomenut ćemo ovdje neke od njih.

U suri El-Asr (Vrijeme), Allah, dž.š., kaže:

„Tako mi vremena,

  čovjek je na gubitku, doista,

  osim onih koji vjeruju i čine dobra djela, i potiču se međusobno na Istinu, a i

  na strpljenje se međusobno potiču.“

Spomenimo još nekoliko ajeta:

„Tako mi jutra u doba užine i noći kada se utiša.“ (Ed-duha, 1-2)

„Tako mi noći kad se spusti i dana kad zablješti.“ (El-Lejl, 1-2)

Sve ove sure počinju zakletvom, a poznato je da kad god se Allah, dž.š., kune, to znači dvije stvari. Jedna je da je ono čime se Allah, dž.š., kune važno, kao što je i važno ono o čemu se u nastavku govori.

Muhamed, a.s., je rekao:

„Neće nijedan sin Ademov iskoračiti ni stope ispred Gospodara, a da neće biti upitan za pet stvari: o svom životu, u šta ga je potrošio, o svojoj mladosti, kako ju je proveo, o slobodnom vremenu, kako ga je koristio, o imetku, kako ga je sticao i u šta ga je potrošio i da li je radio po onome što je naučio.“

Muhamed, a.s., je još rekao:

„Dvije blagodati ljudi zanemaruju, a to su zdravlje i slobodno vrijeme.“

I, zaista, ljudi najčešće rasipaju vrijeme. A ne bi trebali tako.

Podsjetimo se ovdje zato na riječi jednog od značajnih autoriteta u povjesti islama Ibni Kajjima:

„Vrijeme je čovjekov život. Od njega zavisi i vječni život. Od načina korištenja vremena ovdje zavisi hoće li tvoja vječnost biti neprekidno uživanje ili će to biti tegobni život i bolna patnja. Život prolazi poput oblaka. Ono što čovjek boraveći na Dunjaluku provede u pokornosti Bogu, to je život. Sve drugo mimo toga ne smatra se životom, ma koliko on dug bio. Ako čovjek  provede život u nemaru, rasijanosti i pustim željama, a najbolje što je činio bude spavanje i besposličenje, takvome je bolja smrt od života.“

A ovu hutbu završavamo jednim hadisom koji na najbolji način potvrđuje ono o čemu smo do sada govorili. U isto vrijeme to govori o mislosti Allaha, dž.š., o kojoj svakako svi ovisimo:

„Kad se čovjek razboli ili ode na put, Allah, dž.š., mu piše nagradu za ono dobro djelo koje je činio kad je bio zdrav i kod kuće.“

Uzvišeni Gospodaru, molimo te za zdravlje i bereket u vremenu. Pomozi nam da vrijeme koristimo na najbolji mogući način i zaslužimo da naša vječnost na Ahiretu bude uživanje.

Amin!

Zekat kalkulator

icon

Riječ zekat je arapska riječ koja označava čišćenje, rast, napredovanje. Stoga zekat, kao jedan od pet stubova islama, i obaveza....

Opsirnije »

Priručnik za učenje kur'anskog pisma

icon

Sufara.ba je sajt namjenjen besplatnoj edukaciji i ucenju arapskog pisma kroz animirane interaktivne lekcije

Read more »

NASI SARADNICI