BIS:s INTEGRITETSPOLICY - Informacija o obradi ličnih podataka

Poštovani članovi IZBUŠ-a,

Na donjem linku možete naći informaciju o tome kako IZBUŠ obrađuje vaše lične podatke i o vašim pravima.

BIS:s Integritetspolicy

Pratite nas na YouTube kanalu:

BIS Sverige

U gradu Gislaved 6. i 7. novembra 2017. godine održan je seminar za imame Islamske zajednice Bošnjaka u Švedskoj pod nazivom: ”Imamska misija, vjerski radikalizam i nasilni ekstremizam”, uz potporu NBV-a i općine Kungsbacka.

 

Seminar je organizovan s ciljem edukacije, podrške i jačanja misije imama, te suzbijanja utjecaja interpretacije vjere i vjerskih propisa koji su strani našem tradicionalnom učenju i prakticiranju.

Prvi dan podnesena su četiri referata.

 

Nakon uvodne i pozdravne riječi imamima prvim referatom obratio se hfz.dr.Mevludin-ef. Dizdarević koji je govorio na temu ”Ko i kako govori u ime islama?”.

Drugo predavanje je održala Mevludina Abazović, službenica općine Kungsbacka, zadužena za poslove suzbijanja nasilnog ekstremizma.

Mevludina je u okviru svojih redovnih aktivnosti saradnje sa civilnim društvom službeno prisustvovala seminaru imama i govorila na temu „Nasilni ekstremizam i vjerski radikalizam u Švedskoj.“ Ovom prilikom prezentirala je imamima navedenu problematiku u Švedskoj i na koji način država kroz lokalne zajednice djeluje kako bi suzbijala nasilni ekstremizam i vjerski radikalizam i koja su to očekivanja od lokalnih zajednica, prvenstveno vjerskih službenika.

Nakon izvanredne diskusije, skupu se ponovo obratio hfz.dr.Mevludin-ef. na temu „Vjerski radikalizam i nasilni ekstremizam – uzroci i posljedice tekfir ideologije“.

Podijeljeni u četiri grupe imami su razgovarali o tri aktuelne situacije i razmjenjivali iskustva na koji način bi trebali reagovati. Razgovarano je kako i sa kojim institucijama je potrebno sarađivati, kako postupati ukoliko se pojavi interpretacija vjere i prakse koji su strani našem tradicionalnom učenju, te važnosti rada sa omladinom.  

Tema referata Smaje-ef. Šahata, imama u džematu Skövde bila je ”Poziv imama u Švedskoj i izazovi vremena.“

Nakon večere i jacije-namaza hfz.dr.Mevludin-ef. se obratio džematlijama džemata Gislaved.

Drugi dan podnesena su dva referata.

Hfz.dr.Mevludin-ef. je govorio na temu „Bosanski islam kao uzorni model evropskom islamu – fenomenologija bosanskog islama“, a Mustafa-ef. Šetkić, imam u džematu Štokholm govorio je na temu ”Vjerske slobode i način organizovanja muslimana u Švedskoj, perspektive za budućnost”.

Nakon referata razvila se zaista izvanredna diskusija i osvrti na organizovani seminar te formulirani zaključci:

Preko Savjeta glavnog imama objaviti proglas imama o stavu prema nasilnom ekstremizmu i vjerskom radikalizmu, te navedenu izjavu usvojiti i na Skupštini IZBUŠ.

Svaki imam se treba na lokalnom nivou angažovati i sarađivati sa općinom. Na saveznom nivou nastaviti uspješnu saradnju sa državnim institucijama.

Savjet glavnog imama će pripremiti pristupnicu i proslijediti Izvršnom odboru IZBUŠ i kandidacionoj komisiji. Pristupnicom će se svi kandidati za organe u našoj Zajednici, na saveznom i lokalnom nivou obavezati da će poštovati principe utemeljenja naše Zajednice, na Kur’anu i sunnetu, islamskoj tradiciji Bošnjaka i zahtjevima vremena. Te potvrditi da u svom tumačenju i izvršavanju ibadetskih islamskih dužnosti primjenjuju maturidijski akaid i hanefijski mezheb.

U Zajednici je potrebno formirati radne grupe koje će raditi na duži mandatni period. Grupe će analizirati i usavršavati mektepske udžbenike, rad sa omladinom, medijsko oglašavanje u Zajednici i druge projekte od interesa za Zajednicu.

Preporučuje se svim imamima i džematima da koriste prilike dodatne edukacije koje organizuje SST.

Na kraju seminara imami su spomenuli nedavno penzionisanog imama Hazim-ef. Gurdu, te pohvalili njegov dugogodišnji rad u Islamskoj zajednici i zahvalili se na dugogodišnjoj saradnji.

Treba dodati da je prvog dana seminara održana i Skupština Udruženja ilmijje IZBuŠ. Za predsjednika je ponovo izabran Nezir-ef. Špiodić, a u Upravni odbor: Alen-ef. Delić, Hasan-ef. Jašarević, Hamza-ef. Terzić i Benjamin-ef. Dučić.

Seminaru su prisustvovali pored odličnih gostiju predavača 21 imam iz 19 džemata IZB u Švedskoj.

Odličan domaćin ovog dvodnevnog skupa bio je Džemat Gislaved.

A.S.

Zekat kalkulator

icon

Riječ zekat je arapska riječ koja označava čišćenje, rast, napredovanje. Stoga zekat, kao jedan od pet stubova islama, i obaveza....

Opsirnije »

Priručnik za učenje kur'anskog pisma

icon

Sufara.ba je sajt namjenjen besplatnoj edukaciji i ucenju arapskog pisma kroz animirane interaktivne lekcije

Read more »

NASI SARADNICI