BIS:s INTEGRITETSPOLICY - Informacija o obradi ličnih podataka

Poštovani članovi IZBUŠ-a,

Na donjem linku možete naći informaciju o tome kako IZBUŠ obrađuje vaše lične podatke i o vašim pravima.

BIS:s Integritetspolicy

Pratite nas na YouTube kanalu:

BIS Sverige

Zahvaljujemo se Allahu na svim Njegovim blagodatima! Pomoć i oprost od Njega tražimo! Kod Allaha zaštitu tražimo od vlastitog zla i zla naših djela! Onoga koga Allah na pravi put okrene, niko ne može u zabludu odvesti, a koga On u zabludi ostavi, niko ga ne može na pravi put uputiti!
Draga braćo, danas govorim o depresiji sa islamskog gledišta. Naime, depresija se javlja uglavnom prilikom suočavanja sa određenim pritiskom ili gubitkom, a pojedinac nije dovoljno psihički jak da podnese takve pritiske ili gubitke. Depresija nam crpi našu snagu i ne samo da se odražava na naše psihičko stanje, nego nas čini umornima, a i u onim ozbiljnijim slučajevima od nje potiču razne bolesti koje budu uzrokovane tim ”stresanjem” našeg organizma.

Ono o čemu mi možemo pričati i diskutovati je kako pokušati riješiti depresiju sa vjerske strane i šta nam to vjera kaže o depresiji.

Iako depresiju nije nimalo lahko riješiti, ni s medicinske strane, ipak treba tražiti način, i pokušati barem smanjiti tu depresiju, ako je ne možemo potpuno ukloniti. I upravo vjera može odigrati ogromnu i važnu ulogu u tome.

Neko je jednom rekao pametno: ”Čovjek koji se žali da ga žuljaju stare cipele, nije još vidio čovjeka bez nogu.”

Moguća rješenja:

1.      Gledati u gora stanja od našeg

Muhammed, a.s., nas savjetuje da uvijek trebamo gledati na onoga koji je u gorem stanju od nas:

"Gledajte u one koji su ispod vas, a ne gledajte u one koji su iznad vas, to je preče da ne poričete Allahove blagodati koje vam je podario!"(Muslim, 2963)

Ako gledamo u onoga koji je bolji od nas u bilo kojem smislu, materijalnom ili duhovnom, to će nas samo još više ”baciti u depresiju”. To će biti razlog da kukamo i govorimo: ”Zašto taj i taj ima, a ja nemam? Čime je on to zaslužio? Šta ne valja sa mnom?”, i sl.

Ali ako gledamo u onoga ispod nas, time ćemo samo povećati zahvalnost Allahu na svim njegovim blagodatima. Ta stalna zahvalnost nas dovodi do osjećaja zadovoljstva, i mira u duši.

Božiji Poslanik Muhammed, a.s., nas uči: “Divno li je stanje vjernika, zaista je za njega uvijek dobro. Ako ga zadesi nešto lijepo, zahvali se Allahu pa bude dobro, a ako ga zadesi nekakva nedaća, on se strpi pa mu opet bude dobro.“ (Muslim, 27.)

Što se kod nas u narodu kaže: ”Uvijek može gore.”

2.      Pomiriti se sa Allahovim odredbama i shvatiti da ne možemo pobjeći od iskušenja

Allah Uzvišeni je nama unaprijed odredio sudbinu. Ono što nas zadesi je ili iskušenje ili kazna. Iz oba slučaja možemo izvući pozitivan zaključak:  ako je iskušenje, znači da me Allah voli (”Allah kad zavoli roba, stavi ga na iskušenje”), a ako je kazna, hvala Allahu da nije veća, jer uvijek ima gore, i hvala Allahu koji me kažnjava na dunjaluku, da me očisti od kazne na Ahiretu, koja je mnogo gora i veća.

Niko od nas nije bez problema, i svako misli da su njegovi problemi najveći kad gleda iz svoje perspektive. Allah nas u Kur’anu upozorava na iskušenja:

“Mi ćemo vas dovoditi u iskušenje malo sa strahom i gladovanjem, i time što ćete gubiti imanja i živote, i ljetine. A ti obraduj izdržljive.”(Kur’an: 2:155)

Allah nas, dakle, upozorava na iskušenja, ali na kraju kaže: ”…obraduj izdržljive.” On obećava određenu vrstu nagrade za one koji se strpe.

 

3.      Poduzeti ono što je do nas, pa se oslonuti na Allaha (tevekkul)

Kada imamo neki problem bilo kakve prirode (imamo previše duga, dijete nam je skrenulo s Pravog puta i sl.), naše je da poduzmemo ono što je u našoj moći da riješimo taj problem. Kada smo uradili sve što možemo, uključujući i dovu, onda se samo prepustimo Allahu, dž.š.

Veoma je bitno da shvatimo da mi nemamo kontrolu nad krajnjim rezultatom - u Allahovim rukama je sve. Čak ni Allahovi Poslanici nisu imali tu kontrolu. Oni su izvršavali svoje misije koje im je Uzvišeni povjerio, a od Njega su stizali rezultati. Dakle, naše je samo da se trudimo i izvršavamo ono što je do nas, a On će trud naš vidjeti, kako se kaže u Kur’anu:

I reci: “Trudite se! Allah će trud vaš vidjeti….(Et-Tevba, 105)

4.      Pokušati ostati optimističan i pozitivan

Suština je pronaći u svemu ono lijepo i pozitivno. Samo tako ćemo održati psihu zdravom. To je i sastavni dio naše vjere.

Studije su pokazale da, kada odlučite preusmjeriti vašu pažnju na nešto što je pozitivno, npr. pomagati drugima - nivo vašeg seratina (hormon zadovoljstva) raste i čini vas sretnim.

Muhammed, a.s., nam može poslužiti kao najbolji primjer za to. Na početku poslanstva, kada Poslaniku nije baš išlo najbolje, kada su ga nazivali svakakvim ružnim imenima, kada su muslimani bili siromašni i slabi, on nije pao u depresiju. On je tada pokazivao milost, dobrotu, darežljivost i pomagao je druge koliko god je to moguće. Znao je da mu to nosi pobjedničku budućnost.

5.      Kur’an kao lijek za depresiju

Ovo je najvažnija tačka. Druženje s Kur’anom. Jedan od naziva za Kur’an je i lijek, jer je Kur’an lijek za dušu i tijelo. To je i nauka potvrdila.

Istraživanje pod nazivom ”Lijek za srce: otjelovljenje vjere u Maroku” provedeno 2003. godine u Maroku, je potvrdilo da učenje kur’anskih ajeta pomaže da ljudi uspostave emocionalnu i duševnu smirenost, poremećenu usljed socijalnih promjena – životnih problema i briga koje narušavaju srčano i tjelesno zdravlje.

Uzvišeni Allah kaže: “O ljudi, već vam je stigla poruka od vašeg Gospodara, i lijek za ono što je u prsima i uputa i milost vjernicima.”


Uz Allahovo obećanje koje je dao strpljivima i izdržljivima, vjernik ne bi smio/ne bi trebao biti depresivan. Dovimo Uzvišenom Allahu da nas sačuva od iskušenja koja ne možemo podnijeti. Amin!

Zekat kalkulator

icon

Riječ zekat je arapska riječ koja označava čišćenje, rast, napredovanje. Stoga zekat, kao jedan od pet stubova islama, i obaveza....

Opsirnije »

Priručnik za učenje kur'anskog pisma

icon

Sufara.ba je sajt namjenjen besplatnoj edukaciji i ucenju arapskog pisma kroz animirane interaktivne lekcije

Read more »

NASI SARADNICI