UMRA 2018

Džemat Örebro "U susret Rebiu-l-ewelu"

Džemat Geteborg organizira donatorsko večer

Pratite nas na YouTube kanalu:

BIS Sverige

Under tisdagsmorgonen nåddes vi av den fruktansvärda nyheten att Örebro moské satts i brand under natten. Moskén är till stora delar totalt förstörd, men lyckligtvis har ingen kommit till skada. Polisen har rubricerat händelsen som en misstänkt mordbrand och har under dagen lyckats gripa en person. Örebro moské har attackerats tidigare under 2014 då något kastade in flaska med brandfarligt innehåll utan att lyckas sätta moskén i brand. Våra tankar går till moskéns ledning, medlemmar och besökare. Vi kommer att bistå med det vi kan.

Denna händelse kommer inte ur ett vakuum utan en serie attacker mot moskéer sedan 2014 och blir allt mer frekventa och grövre till sin natur. Vi har påpekat hotbilden och säkerhetssituationen för landets moskéer vid ett antal tillfällen nu, vi möts likväl med en ovilja att vidta nödvändiga åtgärder från berörda myndigheter. Vi kräver nu att nödvändiga åtgärder vidtas för att garantera säkerheten för landets moskéer och dess besökare.

Under tisdagen har ett antal muslimska riksorganisationer haft ett krismöte för att diskutera moskéattacker generellt och attacken mot Örebro moské specifikt och kommit överens om följande:

1.       Att skriva ett gemensamt uttalande

2.      En delegation av muslimska riksorganisationer kommer göra ett fältbesök till Örebro moské kl. 16 på onsdag den 27:e september.

3.      Att ta fram en handlingsplan för hur vi ska jobba med säkerhetsfrågor för svenska moskéer.

4.      Öka medvetenheten kring säkerhetsfrågor hos svenska moskéer

Undertecknade organisationer

Bosniakiska Islamiska Samfundet (BIS)
Förenade Islamiska Föreningar i Sverige (FIFS)
Islamiska Kulturcenterunionen i Sverige (IKUS)
Islamiska Shia Samfundet (ISS)
Sveriges Imam Råd (SIR)
Sveriges Muslimska Förbund (SMF)
Sveriges Muslimska Råd (SMR)

Zekat kalkulator

icon

Riječ zekat je arapska riječ koja označava čišćenje, rast, napredovanje. Stoga zekat, kao jedan od pet stubova islama, i obaveza....

Opsirnije »

Priručnik za učenje kur'anskog pisma

icon

Sufara.ba je sajt namjenjen besplatnoj edukaciji i ucenju arapskog pisma kroz animirane interaktivne lekcije

Read more »

NASI SARADNICI