BIS:s INTEGRITETSPOLICY - Informacija o obradi ličnih podataka

Poštovani članovi IZBUŠ-a,

Na donjem linku možete naći informaciju o tome kako IZBUŠ obrađuje vaše lične podatke i o vašim pravima.

BIS:s Integritetspolicy

GLASAJTE NA HISTORIJSKIM IZBORIMA U OKTOBRU 2018.

 

Pratite nas na YouTube kanalu:

BIS Sverige

Godišnjica džemata Halmstad

 

Hvala Allahu, dž.š., donosim salavat Njegovom poslaniku Muhamedu, a.s.

Naša srca, misli i dove su sa milionima vjernika iz svih krajeva svijeta, koji tokom ovih blagoslovljenih dana obavljaju hadž. Ako nas je zaobišla sreća da se i mi ove godine nađemo među milionima sretnika, postoji ipak mnogo načina da osjetimo blagodati ovih dana. Navest ćemo samo neke, koje s lahkoćom svako može sprovesti u okrilju svoje porodice i džemata. Prije nego što navedemo od tih načina, podsjetimo se da i Kur`an i hadis govore o vrijednosti prvih deset dana zu-l-hidždžeta. Tako se Allah, dž.š., zaklinje u Suri El-fedžr: “Tako Mi zore, i deset noći.” (El-Fedžr, 1-2) A Muhammed, s.a.v.s., je rekao: “Ne postoje dani u kojima je činjenje dobrih djela draže Allahu od ovih deset dana.”

Stoga ovih dana što više treba:

UČITI KUR’AN

Uzvišeni Allah će te nagraditi za svaki proučeni harf od 10 do 700 puta. Zamisli koliko je harfova/slova samo na jednoj stranici, a da ne govorimo o cijelom Kur’anu. Pa, to su milioni nagrada. Doista je Allah, dž.š., milostiv i neograničeno darežljiv. On voli one koji čine dobra djela u ime Njega. A veličanstveno djelo je kada čovjek uči Kur’an svakodnevno, naročito razgovjetno i s razmišljanjem. Pa, trudimo se a Allah će vidjeti, primiti i mnogostruko nas nagraditi za svako naše dobro djelo.

POVEĆAVATI BROJ NAFILA-NAMAZA

Tokom ovih dana povećati broj nafila-namaza. Međutim, prije toga posebnu pažnju i razmišljanje treba posvetiti kvalitetu klanjanja naših redovnih namaza. Neka nam u tom pogledu primjer bude hazreti Alija, koji savjetuje da se svakom namazu pristupa kao da nam je posljednji u životu. Tek kad redovnim namazima budemo pristupali na pravi način, moći ćemo osjetiti ljepote noćnog i drugih nafila namaza.

POJAČATI ZIKR

Zikr je izgovaranje jezikom, uz osjećanje u srcu, riječi koje upućuju na slavljenje Uzvišenog Allaha, Njegovo veličanje i zahvalu. Zikr treba intenzivirati naročito tokom ovih deset dana i noći, jer Allahov Poslanik, s.a.v.s., je rekao: ”Ne postoje veličanstveniji dani kod Allaha, niti dani u kojima su dobra djela draža Allahu od ovih deset dana, mnogo u njima Allaha spominjite et-tehlilom (izgovarajući riječi la ilahe illellah), et-tekbirom (veličanjem Allaha izgovarajući riječi Allahu ekber), et-tahmidom (zahvalom Allahu riječima elhamdulillahi).”

ISTIGFAR

Ovi blagoslovljeni dani su sjajna prilika za traženje oprosta za sve grijehe i naše nedostatke. Oprost treba tražiti za sebe, svoje bližnje i sve muslimane, a uputu za sve ljude zemaljske kugle. Musliman je svjestan svojih grijeha, vidljivih i nevidljivih. A koliko ih imamo, svjedoči najbolje Muhammed ibn Vasi, koji divno kaže: ”Kada bi grijesi imali miris (zadah, vonj), nikada niko ne bi sjedio sa mnom.”

A El-Dževzi je jednom upitan: “Da li je bolje izgovarati tesbih (subhanallah) ili istigfar (estagfirullah)?” On je odgovorio: “Prljavoj odjeći je potrebniji sapun nego miris.” Jasno je da je ovdje istigfar sapun, a tesbih miris. I jedno i drugo su korisni, potrebni i lijepi. Na Sudnjem danu ćemo primiti knjigu naših djela, u kojoj će biti obilje naših grijeha, za što ćemo se gorko kajati, no sa grijesima će biti pomiješane riječi istigfara, pa će nam Uzvišeni Allah oprostiti grijehe gdje god je bio zapisan istigfar.

Donosimo uporno istigfar, jer Uzvišeni Allah kaže:“Allah njih kazniti neće sve dok među njima ima i onih koji oprost mole!” (El-Enfal, 33) Sa istigfarom Allah, dž.š., rješava naše probleme i štiti nas od nedaća i nesreća. A kad bi nas i smrt zadesila u momentu istigfara, bio bi nam Džennet zagarantiran.

POST

Sunnet je da musliman posti prvih devet dana zu-l-hidždžeta, jer je post jedan od najboljih ibadeta. Muhammed, s.a.v.s., prenosi nam od Uzvišenog Allaha, koji u hadisi-kudsiji kaže: „Svako djelo sina Ademovog pripada njemu, osim posta. On je Moj i Ja za njega naročito nagrađujem!“ Posebno je važno postiti Dan Arefata, koji ove godine pada u četvrtak, 31. avgusta. Za post toga dana Poslanik, s.a.v.s., kaže:“Post na Dan Arefata briše grijehe iz prethodne i naredne/tekuće godine.”

 SADAKA

Davanje u ime Allaha, dž.š., čisti naš imetak i štiti nas od raznih kušnji i nedaća, kao i naše najmilije i najbliže. Ispružene ruke ne treba odbijati i dijeliti treba od onoga što čovjek voli a ne od onoga čega želi da se otarasi. U poređenju sa Allahovim, dž.š., zadovoljstvom, sve dunjalučko je poput prašine, makar i suho zlato bilo. Sadaka je lijek za dunjalučke nedaće, a investicija za Ahiret. Oni, pak, koji nemaju ništa od dunjaluka, sadaku mogu dati osmijehom, selamom ili uklanjanjem s puta nečega što smeta čovjeku i drugim živim bićima.

ODRŽAVANJE RODBINSKIH VEZA

Prijeka potreba je da se održavaju rodbinske veze, a za one koji ih kidaju, Poslanik, s.a.v.s., kaže: “Niko ko kida rodbinske veze neće unići u Džennet.” Sadaka povezuje ljude, rodbinu i povećava ljubav. Sadaka je vid iskazivanja zahvalnosti Allahu, dž.š., za blagodati kojima nas je počastio i ona povećava nafaku i život produžava. Allahov Poslanik, s.a.v.s., kaže: “Ko god želi da mu se nafaka poveća a život produži, neka održava rodbinske veze.”

Uzvišeni Allahu, ukabuli našu hutbu, naš ibadet, oprosti nama, našim najmiljim i svim vjernicima, a na Pravi put uputi sve ljude koji čeznu za Istinom. Oprosti nam grijehe, popravi naše stanje i nastani nas u perivojima Firdevsa sa Tvojim miljenicima i odabranicima.

Zekat kalkulator

icon

Riječ zekat je arapska riječ koja označava čišćenje, rast, napredovanje. Stoga zekat, kao jedan od pet stubova islama, i obaveza....

Opsirnije »

Priručnik za učenje kur'anskog pisma

icon

Sufara.ba je sajt namjenjen besplatnoj edukaciji i ucenju arapskog pisma kroz animirane interaktivne lekcije

Read more »

NASI SARADNICI