UMRA 2018

Džemat Örebro "U susret Rebiu-l-ewelu"

Džemat Geteborg organizira donatorsko večer

Pratite nas na YouTube kanalu:

BIS Sverige

Zahvaljujemo se Uzvišenom Gospodaru, Koji nam je poslao Kur’an kao uputu kako da živimo ovaj kratki dunjalučki život. Salavate i selame šaljemo našem uzoru, Muhammedu, s.a.v.s., koji je tu uputu svojim sunnetom prenio na nas, i njegovoj časnoj porodici i plemenitim ashabima i svim sljedbenicima dina-islama.

Draga braćo, poznato je da časni Kur’an, kao najveća mu'džiza, predstavlja i jednu od najvećih matematičkih nadnaravnih konstrukcija, u čemu se nalazi i jedan od dokaza da to nikako ne može biti čovjekovih ruku djelo, što nas uvjerava u istinitost ove Objave. Kur'an je, zaista, živo čudo za sva vremena i cijelo čovječanstvo.

Ogroman je broj primjera vezanih za ovaj aspekt Kur'ana, kao što su „slučajnosti“ da se sedam nebesa spominje 7 puta u Kur'anu; da se riječ dan spominje 365, a mjesec 30 puta; da se melek i šejtan, život i smrt, spominju jednak broj puta u Kur'anu; da se voda i zemlja spominju u onom procentualnom odnosu u kojem su i zastupljeni na Zemlji  – 30% kopna i 70% vode.

Pored svih ovih zanimljivosti u brojevima koje se nalaze u Kur'anu, Uzvišeni Gospodar je, između ostalog, potpuno jasno kazao koga „Allah voli“ i koga „Allah ne voli“. Ove klauze su u Kur'ani-kerimu spomenute u istom broju.

Na šesnaest mjesta u Kur’anu, Uzvišeni Gospodar je opisao one koji zaslužuju Njegovu ljubav, a to su:

1.      Allah zaista voli one koji rade dobro (El-Bekare, 195.)

2.      Allah zaista voli one koji puno čine tevbu i puno se čiste (El-Bekare, 222.)

3.      Allah voli bogobojazne(Ali-Imran, 76.)

4.      Allah voli one koji rade dobro (Ali-Imran, 134.)

5.      Allah voli strpljive (Ali-Imran, 146.)

6.      Allah voli one koji rade dobro (Ali-Imran, 148.)

7.      Zaista Allah voli bogobojazne (Ali-Imran, 159.)

8.      Allah voli one koji rade dobro (El-Maide, 13.)

9.      Allah voli pravedne (El-Maide, 42.)

10.  Allah voli one koji rade dobro (El-Maide, 93.)

11.  Allah voli bogobojazne (Et-Tevbe, 4.)

12.  Allah voli bogobojazne (Et-Tevbe, 7.)

13.  Allah voli one koji se čiste (Et-Tevbe, 108.)

14.  Allah voli pravedne (El-Hudžurat, 9.)

15.  Allah voli pravedne (El-Mumtehine, 8.)

16.  Allah zaista voli one koji se bore na Njegovom putu (Es-Saff, 4.)

Možemo primijetiti da Allah, dž.š., neke opise ponavlja više puta. Najviše puta je naglašeno da Allah, s.w.t., voli one koji rade dobro i one koji su bogobojazni, koji se trude da Ga budu svjesni u svakom trenutku.
Dakle, činjenje dobra, bogobojaznost, strpljivost, pravednost i održavanje čistoće spadaju u   osnovne odlike pravog vjernika koji zaslužuje Allahovu ljubav i samilost.

S druge strane, također, sasvim jasno, Uzvišeni Gospodar nam ukazuje na one koje On ne voli:

1.      Allah zaista ne voli one koji započinju kavgu (El-Bekare, 190.)

2.      Allah ne voli nered (El-Bekare, 205.)

3.      Allah ne voli nevjernika grješnika (El-Bekare, 276.)

4.      Allah ne voli onoga koji sakriva istinu (Ali-Imran, 32.)

5.      Allah ne voli onoga koji čini nekome zulum (Ali-Imran, 57.)

6.      Allah ne voli onoga koji čini nekome zulum (Ali-Imran, 140.)

7.      Allah ne voli onoga ko se oholi i hvali (En-Nisa, 36.)

8.      Allah ne voli onoga koji je izdajnik i grješnik¸(En-Nisa, 107.)

9.      Allah ne voli one koji kvare red (El-Maide, 64.)

10.  Allah ne voli one koji započinju kavgu (El-Maide, 87.)

11.  Allah ne voli vjerolomnike (El-Enfal, 58.)

12.  Allah ne voli izdajnika i nezahvalnog (El-Hadždž, 38.)

13.  Allah ne voli obijesnog (El-Kasas, 76.)

14.  Allah ne voli onoga koji kvari red (El-Kasas, 77.)

15.  Allah ne voli onoga koji se oholi i hvali (Lukman, 18.)

16.  Allah ne voli onoga koji se oholi i hvali (El-Hadid, 23.)

Oni koji nered i nepravdu čine, nevjernici, griješnici, ohole osobe i oni koji istinu kriju i poriču su od onih koje Allah ne voli. Interesantno je napomenuti da Milostivi ni u jednom trenutku nije kazao da mrzi nekoga. To što ljubav Njegova nije usmjerena prema nekim ljudima označava neutralnost i ne znači da ih On mrzi, Allah, dž.š., mrzi samo djelo njihovo. Velika je razlika. U ovome se krije neizmjerna milost Allaha, s.w.t., gdje je On ipak ostavio prostora onima koji se iskreno kaju da se vrate na Pravi put i zasluže Njegovu ljubav.

Za razumijevanje ovih ajeta nije potrebno nikakvo veliko tefsirsko predznanje da bi ih shvatili. Allah, dž.š., je svima nama podario razum i poziva nas na razmišljanje. Razmislimo u kojoj grupi se nalazimo.

A zašto nam je, uopće, potrebna Allahova ljubav?

U hadis-kudsijju, Allah, dž.š., je rekao:”…a kada ja zavolim Svoga robaJa tada postanem njegov sluh kojim čuje, njegov vid kojim vidi, njegova ruka kojom hvata i njegova noga kojom hodi. Ako Me nakon toga zamoli za nešto, sigurno ću mu udovoljiti, a ako zatraži Moju zaštitu, sigurno ću ga zaštititi.”(Buhari, br. 6502)

Allah, dž.š., kroz ovaj hadis daje ogromnu vrijednost nama, ljudskim bićima, gdje nam svi uspjesi bivaju zagarantovani. I oni na dunjaluku, kojima možda nekad pripisujemo veću važnost od ahiretskih, a i pogotovo oni na Ahiretu, ako Bog da.

Prenosi se od Ebu Hurejre, r.a., da je Poslanik, s.a.v.s., rekao:”Kada Allah zavoli nekog Svoga roba, pozove meleka Džibrila, a.s., i kaže mu: ‘Ja volim tog i tog Svoga roba, pa ga i ti zavoli!’, i Džibril ga zavoli. Potom Džibril pozove stanovnike nebesa (meleke) i kaže im: ‘Allah voli tog i tog Svoga roba, pa ga i vi volite!’, i oni ga zavole. Zatim se ta ljubav spusti i na Zemlju i takav čovjek bude prihvaćen kod ljudi.” (Buharija)

Allah, dž.š., tu ljubav pokazuje i manifestuje na razne načine, pa je, naprimjer, dao da ista voda spasi Musaa, a.s., kao novorođenče, i tijelo oholog faraona izbaci na suho za ibret drugima.

Kada primjetite da većina ljudi voli neku osobu zbog njegove dobrote i merhameta; kada neko osjeća slast vjerovanja, pa sve radi iz ljubavi prema Gospodaru, a ne samo bojeći se kazne; kada neko ima lijep ovodunjalučki završetak (umre na mubarek mjestu, u lijepom društvu, sa šehadetom na usnama…) – to su sve znaci Allahove ljubavi prema toj osobi.

Naravno, ako vjernik prolazi kroz teške trenutke i musibete, to nije znak da ga je Uzvišeni zaboravio ili umanjio Svoju ljubav prema njemu, jer iz hadisa znamo da kada Allah zavoli nekoga – On ga stavi na iskušenje.

Budimo od onih koji zaslužuju Allahovu ljubav, a ne od onih drugih, jer je u tome samo korist za nas, i jer mi trebamo Gospodara Uzvišenog, a ne On nas. Budimo od onih koji vole vječno, a ne prolazno.

Molim Milostivog da nas održi na Pravom putu, učvrsti naš iman, sačuva nas iskušenja koja ne možemo podnijeti i učini nas Svojim dobrim robovima koje On voli. Amin!

Zekat kalkulator

icon

Riječ zekat je arapska riječ koja označava čišćenje, rast, napredovanje. Stoga zekat, kao jedan od pet stubova islama, i obaveza....

Opsirnije »

Priručnik za učenje kur'anskog pisma

icon

Sufara.ba je sajt namjenjen besplatnoj edukaciji i ucenju arapskog pisma kroz animirane interaktivne lekcije

Read more »

NASI SARADNICI