Pratite nas na YouTube kanalu:

BIS Sverige

Hvala Allahu, dž.š., salavat i selam Njegovom poslaniku Muhamedu, s.a.v.s.

Draga braćo!

U suri El-Kalem, 4. ajet, Allah, dž.š., obraćajući su Muhamedu, a.s., kaže:

„Zaista si ti najljepšeg ponašanja.“

U današnjoj hutbi govorimo o lijepom ponašanju. Činimo to radi toga jer ćemo lijepim ponašanjem najlakše sačuvati blagodati ramazanskih i ibadeta ševvala mjeseca, o čemu smo u posljednje vrijeme mnogo govorili.

Muhamed, a.s, je rekao:

„Zaista sam ja poslan da upotpunim plemenitost u ponašanju.“

U ovom kontekstu navodimo riječi dvojice drugova Mauhameda, a.s.:

„Nisam vidio čovjeka da je bio više nasmijan od Poslanika, a.s.“

„Nije Poslanik čuo moj glas ispred svoje kuće, a da me nije uveo u kuću. Od kad sam primio islam, nikad se nismo sreli, a da nije bio nasmijan.“

A Muhamed, a.s., je mnogo govorio o lijepom ponašanju. Evo nekoliko hadisa koje prenosi njegovi najbliži ashabi, r.a.:

„Uistinu, meni će na Sudnjem danu biti najdraži i najbliži od vas oni, koji su najljepšeg ponašanja.“

„Najpotpuniju vjeru imaju oni, koji imaju najljepše ponašanje, a najbolji od vas su oni, koji se najljepše odnose prema svojim ženama.“

„Nema ničeg težeg na Mizanu vjernika na Sudnjem danu od lijepa ponašanja.“

„Zaista će čovjek lijepa ponašanja dostći stepen postača i klanjača.“

Poslanik je upitan o tome šta će najviše uvoditi ljude u Džennet, pa je odgovorio:

„Odanost Allahu, dž.š., (takvaluk) i lijepo ponašanje (ahlak).“

I na kraju ćemo citirati razmišljanja dvojice od onih ljudi koji su najviše slušali i slijedili  Poslanika, a.s.

E-Fudejl je rekao:

„Ako se budeš družio sa nekim, izaberi čovjeka lijepog ponašanja, jer te on poziva samo dobru. Draže mi je da mi je saputnik i drug griješnik lijepog ponašanja, nego učač Kur`ana koji je besraman. Zaista je griješnik lijepog ponašanja osoba, koju u životu vodi razum, nije teret društvu, pa ga ljudi vole, a pobožnjak, koji nema kod sebe plementih osobina i lijepog ponašanja, teret je ljudima, pa ga preziru.“

Ibnu-l-Karijje je ovako savjetovao:

„Budite lijpog ponašanja, jer, ako ste vladar, ljudi će vas takvog voljeti i podržavati. Ako ste, pak, srednjeg staleža, time ćete se uzdignuti na više stepene. A, ako ste siromašni, bit ćete neovisni od ljudi.“

Ovu hutbu zavržavamo dovom Allahu, dž.š., da nam osnaži vjeru i omili lijepo ponašanje.

Amin!

Zekat kalkulator

icon

Riječ zekat je arapska riječ koja označava čišćenje, rast, napredovanje. Stoga zekat, kao jedan od pet stubova islama, i obaveza....

Opsirnije »

Priručnik za učenje kur'anskog pisma

icon

Sufara.ba je sajt namjenjen besplatnoj edukaciji i ucenju arapskog pisma kroz animirane interaktivne lekcije

Read more »

NASI SARADNICI