Pratite nas na YouTube kanalu:

BIS Sverige

USPJEŠNO ZAVRŠENA KONFERENCIJA O MATERNJEM JEZIKU U ŠTOKHOLMU

U Štokholmu je 19. i 20. novembra uspješno završena konferencija - Maternji jezik i višejezičnost kao ključ razumjevanja. Pokrovitelj konferencije je NBV a za uspješnu organizaciju su se pobrinule četiri bh organizacije članice NBV-a: Islamska zajednica Bošnjaka u Švedskoj, Savez  bosanskohercegovačkih udruženja u Švedskoj, Bosanskohercegovački savez žena u Švedskoj i Bosanskohercegovačko-švedski savez žena.

Konferencija je imala za cilj da izučavanje maternjeg jezika postane dugoročna tema u svim krugovima naših građana koji žive u Švedskoj. Konferencija je dio projekta "Maternji jezik u fokusu" koji je pokrenut od četiri bh. organizacije, članice NBV, u saradnji sa NBV -om i Institutom za jezike iz Sarajeva. Pokretanju projekta je prethodila izrada ”Pravopisni priručnik bosanskog/ hrvatskog/srpskog jezika sa osnovama gramatike za bosanskohercegovačko iseljeništvo” namjenjenog prije svih građanima Bosne i Hercegovine koji žive izvan svoje domovine.

Saradnici u organizaciji konferencije su Bemuf, Ambasada BiH u Švedskoj i APU Network. Veliku podršku i saradnju u organizovanju ove konferencije dala je Ambasada BiH u Stockholmu.

Na konferenciju su učestvovali i predstavnici Ministarstva civilnih poslova, Ministarstva za ljudska prava i izbjeglice te Ministarstva vanjskih poslova. Ukupno 22 institucije i organizacije iz Švedske, Bosne i Hercegovine, Norveške i Danske je učestvovalo u radu konferencije.

Uspješnosti konferencije ponajviše je doprinjela četveročlana delegacija Instituta za jezik pri Univerzitetu u Sarajevu na čelu sa direktorom prof. dr. Alenom Kalajdžijom. Veoma zapažena predavanja održali su predstavnici Instituta za švedski i višejezičnost.

Svi predavači su se složili da je izučavanje maternjeg jezika veoma važno te da je naučno dokazano da djeca koja uče maternji jezik ostvaruju bolji uspjeh i u ostalim švedskim predmetima.

Osnovni zaključak konferencije je da se u rad na očuvanju i učenju maternjeg jezika u Švedskoj pored bh saveza trebaju obavezno uključiti institucije iz naše domovine i Ambasada BiH u Švedskoj 

Osim toga zaključeno je da trabamo nastojati da se izučavanje maternjeg jezika reguliše zakonski na način da maternji jezik bude obavezan u nastavi u osnovnim školama.

U radu konferencije ispred IZBUŠ su učestvovali: Sakib Kenjar, Fadila Jašarević, Mutafa-ef. Šetkic, Asmer Ibrović, Mirsad Bekteševiš i Jasmin Dervišević.

D.J

Članak RTV BIR o Seminaru za aktivne članice džemata

Na ovom linku možete pročitati članak koji je objavio RTV BIR o Seminaru za aktivne članice džemata: http://www.bir.ba/index.php/vijesti/dijaspora/item/4150-islamska-zajednica-bosnjaka-u-svedskoj-organizirala-seminar-za-aktivne-clanice-dzemata

Uspješno održan Seminar za aktivne članice džemata IZBUŠ

Od 4-6. novembra 2016. Bosanska islamska zajednica u Stockholmu bila je domaćin Seminara za aktivne članice džemata Islamske zajednice Bošnjaka u Švedskoj.

Opširnije: Uspješno održan Seminar za aktivne članice džemata IZBUŠ

Zekat kalkulator

icon

Riječ zekat je arapska riječ koja označava čišćenje, rast, napredovanje. Stoga zekat, kao jedan od pet stubova islama, i obaveza....

Opsirnije »

Priručnik za učenje kur'anskog pisma

icon

Sufara.ba je sajt namjenjen besplatnoj edukaciji i ucenju arapskog pisma kroz animirane interaktivne lekcije

Read more »

Bosanska enciklopedija

icon

Enciklopedija Bosnica ima namjeru sabrati na jedno mjesto znanje i umjeće bosanskog čovjeka kroz mnoga stoljeća i mnoge generacije učenjaka i umjetnika...

Opsirnije »

NASI SARADNICI