Pregled uplata za pomoć stanovništvu BiH zaključno sa 2014-08-26

Pregled uplata za pomoć stanovništvu BiH zaključno sa 2014-08-21

Ne donosite sud o ljudima!

Sultan Murad IV, sultan Osmanskog carstva od 1623-1640, često bi tajno odlazio među običan narod kako bi vidio njihovo stanje. Jedne večeri, osjećao je nelagodu i jaku želju da ode među narod. Pozvao je svog glavnog čuvarai te su otišli.

Kada su došli među okupljeni narod  našli  su čovjeka kako leži na zemlji. Sultan ga je  blago gurnuo, ali vidje da je  mrtav, a ljudi su išli za svojim poslom kao da se ništa nije desilo. Nitko se nije ni osvrnuo  na mrtvog čovjeka koji je ležao na zemlji. Sultan je pozvao ljude,  a oni ga nisu prepoznali,  pa su ga pitali šta želi.

Rekao je: “Zašto  ovaj čovjek leži mrtav na zemlji i zašto se to nikog ne tiče? Gdje je njegova porodica?”

Odgovorili su: “Taj čovjek je pijanica i bludnik!”

Sultan je rekao: “Nije li on od ummeta Muhammeda, pomozite mi da ga odnesem kući ”

Opširnije: Ne donosite sud o ljudima!

Zekat kalkulator

icon

Riječ zekat je arapska riječ koja označava čišćenje, rast, napredovanje. Stoga zekat, kao jedan od pet stubova islama, i obaveza....

Opsirnije »

Priručnik za učenje kur'anskog pisma

icon

Sufara.ba je sajt namjenjen besplatnoj edukaciji i ucenju arapskog pisma kroz animirane interaktivne lekcije

Read more »

Bosanska enciklopedija

icon

Enciklopedija Bosnica ima namjeru sabrati na jedno mjesto znanje i umjeće bosanskog čovjeka kroz mnoga stoljeća i mnoge generacije učenjaka i umjetnika...

Opsirnije »

NASI SARADNICI